Lidmaatschap

Wie de tienjarige leeftijd heeft bereikt, kan lid worden van onze vereniging. Als men de eenentwintigjarige leeftijd nog niet heeft bereikt dan wordt men ingedeeld als juniorlid.

Belangstellenden kunnen een maand lang begeleiding en instructie krijgen voor het uitoefenen van de schietsport. De kaarten en kogels worden tijdens deze eerste maand door de vereniging beschikbaar gesteld. Na deze eerste maand vragen wij u of u lid wenst te worden van de vereniging.

Totdat U besluit lid te worden geschiedt een en ander wel op eigen risico. Indien u lid wenst te worden, dan vult u een aanmeldingsformulier in.

Het ingevulde formulier wordt, vergezeld van een pasfoto, ingeleverd bij de secretaris. U bent door dit lidmaatschap tevens WA verzekerd via onze vereniging. Daarnaast krijgt u van de secretaris een aanvraagformulier voor het aanvragen voor een VOG. De secretaris zal een gedeelte van het aanvraagformulier VOG invullen.

Lid worden van een schietsportvereniging betekent dat u verplicht bent om ingeschreven te staan bij de KNSA. Voor schutters van 16 jaar en ouder geldt dat zij bij de KNSA pas ingeschreven kunnen worden indien men in het bezit is van een geldig VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Na inschrijving bij onze vereniging, krijgt u van de secretaris een gedeeltelijk ingevuld aanvraagformulier. Na de overige gegevens zelf te hebben ingevuld, levert u het aanvraagformulier in bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van uw woonplaats.

Bij inlevering dient u een geldig identiteitsbewijs mee te nemen en een bedrag van ongeveer € 42. Digitaal zijn de kosten ongeveer € 34. Binnen twee tot maximaal vier weken na inlevering van de aanvraag bij de gemeente kunt u het VOG in uw bezit hebben. Het VOG zal worden geweigerd indien u strafbare gedragingen op uw naam heeft staan die relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt: het beoefenen van de schietsport.

Het goedgekeurde VOG dient u in te leveren bij de secretaris en deze kan u dan inschrijven bij de KNSA. Vanaf dat moment bent u lid van onze vereniging en staat u ingeschreven bij de KNSA.

De vereniging kent :

Gewone leden
Junior leden
Leden van verdienste en ereleden
Donateurs

Kosten lidmaatschap senioren

Verenigingscontributie            € 109,00 p/jr
Inschrijfgeld KNSA                    € 42,50 (eenmalig)
Lidmaatschap KNSA                € 42,50 p/jr
Senior-gezinsschutter KNSA € 37,50 p/jr

Kosten lidmaatschap junioren

Verenigingscontributie           € 72,00 p/jr
Inschrijfgeld KNSA GRATIS
Lidmaatschap KNSA
A junioren (18 t/m 20 jaar)    € 22,00 p/jr
B junioren (15 t/m 17 jaar)    € 17,00 p/jr
C junioren (10 t/m 14 jaar)    € 17,00 p/jr
Junior-gezinsschutter             € 17,00 p/jr

Eventueel overige kosten bij deelname aan:

Postcompetitie: Senioren: € 4,00 p/jr – Junioren  € 3,00 p/jr

(Vermelde bedragen kunnen indien noodzakelijk worden aangepast)