Competities

Algemeen

De schietafstand is voor alle competities 10 meter. De kaarten voor deze wedstrijden worden door de vereniging beschikbaar gesteld. Voor eigen rekening komen de kogels en de kaarten voor training. Het gebruik van een schiethandschoen en speciaal voor de schietsport uitgevoerde kledij en schoeisel is toegestaan.

Soorten competities

Onderlinge competitie
Landelijke postcompetitie
Nederlands Kampioenschap
Nieuwjaarstoernooi
Landelijke postcompetitie pistool

De onderlinge competitie is opgezet voor luchtgeweer en luchtpistool, voor zowel senioren als junioren, en om zich te kunnen meten met andere leden binnen de vereniging. Luchtgeweerschutters kunnen deelnemen aan de onderlinge competitie staand, knielend en opgelegd. Luchtpistoolschutters kunnen deelnemen aan de onderlinge competitie staand en opgelegd. Hierbij schiet iedere schutter, verdeeld over het gehele seizoen, 12 series van 40 schoten.

Nieuw aangemelde leden worden bij aanvang van het wedstrijdseizoen ingedeeld in een klasse, nadat zij 4 series geschoten hebben. Leden welke al eerder hebben meegedaan met de competitie worden ingedeeld aan de hand van hun behaalde gemiddelde van het vorige seizoen. De klassering geschiedt aan de hand van de door de schietclub opgestelde regels. Ook heeft men de mogelijkheid om clubkampioen te worden.

Per geschoten serie krijgt een ieder punten, afhankelijk van de verbetering van zijn/haar gemiddelde. Aan het eind van de competitie wordt bekeken welke schutter zijn gemiddelde het best heeft verbeterd. Indien de schutter alle series voor een bepaalde datum geschoten heeft, kan hij aan het eind van het seizoen deelnemen aan een finale. Het jaar/onderlinge-competitie wordt afgesloten met een feestmiddag, waar tevens de prijsuitreiking plaats vindt.

Landelijke competitie

Aan landelijke competitie (ook wel de postcompetitie genoemd) kunnen deelnemen, leden van een vereniging die bij het begin van de postcompetitie in het bezit zijn van een geldige K.N.S.A. licentie.

De schietdisciplines voor luchtgeweer staand, knielend bestaat uit 60/40 wedstrijdschoten inclusief vooraf een onbeperkt aantal proefschoten.   

De schietdisciplines voor luchtpistool bestaat uit 60/40 wedstrijdschoten inclusief vooraf een onbeperkt aantal proefschoten.

Men dient elke serie van 60/40 wedstrijdschoten voor een opgegeven datum geschoten te hebben. De wedstrijdleider van de schietclub zorgt ervoor dat het geschoten punten aantal opgestuurd wordt naar het landelijk klasseringsbureau. De klassering van deelnemende schutters bij het begin van de postcompetitie blijft gedurende de gehele postcompetitie gehandhaafd. Ongeklasseerde schutters worden bij het begin van de postcompetitie ingedeeld in de H-Klasse.

Ze krijgen via het landelijk klasseringsbureau een klassering wanneer minimaal drie wedstrijdresultaten bekend zijn.Ook deze klassering blijft dan de resterende ronden van de postcompetitie
gehandhaafd (Schutters beneden de 55 jarige leeftijd dienen 60 schoten te schieten).

Nederlands Kampioenschap

Voor de schutters die nog meer willen is er ook nog het jaarlijks  Nederlands Kampioenschap. Voor deze uitdaging dient u lid te zijn van een vereniging die aangesloten is bij de K.N.S.A. en geklasseerd zijn voor deelname.

Nieuwjaarstoernooi

Aan het begin van het jaar is er een nieuwjaarstoernooi. Er kan dan alleen geschoten worden met verenigingswapens. Hierbij kunnen alle leden inclusief familie deelnemen, waarbij het de bedoeling is om er een gezellige dag te maken. Aan het eind van de dag worden de uitslagen bekend gemaakt waarbij iedere deelnemer, afhankelijk van zijn/haar klassering een prijs heeft.