Bestuursamenstelling

Onze vereniging bestaat uit vier bestuursleden. Zij voeren de dagelijkse leiding en stellen het programma vast voor de seizoenen.

 Voorzitter: Tonnie Peters

 Penningmeester: Eric v.d. Heijden

 Secretaris: Jos van Leijden

 Bestuurslid: Peter van Gaal